Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia.

    W dniu dzisiejszym Fundacja Żyjmy Zdrowo zorganizowała w Warszawie debatę zatytułowaną Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia. Problematyka, która jest przedmiotem tej debaty dotyczy m. in. aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem inicjatywy Fundacji jest wspieranie działań społeczności lokalnej w aktywizacji zawodowej osób przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.
    Debata Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia została zorganizowana w efekcie realizacji programu pilotażowego, który prowadzono w 2013 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Założeniem projektu było wypracowanie oraz promowanie modelu współpracy pomiędzy osobami chorymi, trenerami pracy a pracodawcami, który stanie się standardem oraz będzie zapobiegać eliminacji i stygmatyzacji społecznej osób chorych. Program ma również na celu przybliżenie pracodawcom istotę zaburzeń psychicznych i obalanie negatywnych mitów związanych z postrzeganiem osób chorych psychicznie, jako niezdolnych do pracy. Jednym z celów programu było wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym pracownikiem i uczestnikiem rynku pracy. Poprzez inicjatywę Fundacja wskazuje na korzyści wynikające z zatrudniania osób przewlekle chorych. Ważnym przesłaniem jest ukazanie możliwości i potencjału osób z zaburzeniami, dla których praca stanowi najlepszą, najskuteczniejszą terapię, równie ważną co odpowiedni dobór środków farmakologicznych w leczeniu. Na uwagę zasługuje fakt, że osoby chore psychicznie nie muszą być tylko i wyłącznie biorcami świadczeń pomocy społecznej, ale również mogą i występują w roli pełnoprawnych pracowników.
   Wspomniany program oparty został na zasadach systemu zatrudnienia wspomaganego. Jest to model, w którym osoba chora lub niepełnosprawna jest wspomagana w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej przez trenera pracy, czyli wykwalifikowanego specjalistę, który przygotowuje taką osobę do podjęcia pracy, pomaga w znalezieniu adekwatnego stanowiska, wspiera ją w kontaktach bezpośrednich z pracodawcą oraz współpracownikami, a także monitoruje przebieg jej zatrudnienia aż do momentu uzyskania całkowitej samodzielności przez pracownika.
   W 2014 r. program będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko–pomorskiego.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.